Sayfalar

2 Şubat 2011 Çarşamba

Atatürk'e Övgüler...


      “Bir dehaydı O. Ondaki akıl, zeka, ileri görüşlülük, yurt ve ulus sevgisi kimde vardı ki? Yedi düvele karşı nasıl da meydan okumuştu yarabbi. Ah Atatürk ahhh!.
      Yalnız büyük bir komutan değil, büyük bir devrimci, büyük bir devlet adamıydı aynı zamanda. Çürümüş imparatorluktan yepyeni bir cumhuriyet yarattı. O kadar devrimi çok kısa bir zamanda gerçekleştirdi. Of Atatürk offf!.
      Saçları altın gibiydi. Gözleri deniz mavisi. Kalem gibiydi parmakları. O boy, o endam, o kaş, o göz ondan başka kimde vardı ki? Güzeller güzeliydi O. Vah Atatürk vah!..
     Atatürk’ten sonra iktidara gelenlerden hiçbirisi Atatürk’ün yerini tutamadı. O’nun yaptıklarını yapamadı. Başımızda Atatürk  gibi bir adam olmadan kalkınmamıza olanak yok. Bize Atatürk gibi bir önder gerekli. Atatürk yaşasaydı böyle mi olurduk biz? Atatürk ölmeseydi çoktan kalkınırdık. Tanrıdan bir mucize olsa da Atatürk dirilse veya yeni bir Atatürk çıksa ortaya. Bakın o zaman nasıl düzelirdi, nasıl kalkınırdı Türkiye. Oh Atatürk ohhh’..”

   - Sömürülen Atatürk ve Atatürkçülük
   Asım Aslan-
  ***
   
     “Allahım, bana bu evladı vatanı kurtarmak için gönderdiğine inanıyorum.”  1923- Zübeyde Hanım

      Çocukken,
      Ata’yı sevme nedenim oldukça netti:
      Yurdumuzu düşmanlardan kurtarmıştı.
      Şimdi,
     Ata’yı sevmenin O’nun fikirlerini, ilkelerini, ülküsünü yaşatmak; devrimlerine sahip çıkmak,
     Ata’yı sevmenin O’nu anlamak olduğunu biliyorum.
     Üstün dehasıyla,
     Bir milletin, insanlığın kaderini değiştiren,
     Benzersiz özelliklerini kişiliği ile bütünleştirip çağa damgasını vuran eşsiz bir lider olduğunu biliyorum.
     Fransa eski başbakanı  Edouard Herriot Atatürk için şöyle diyor:
     “Esasen, büyük şefi yakından tanıyanlar onun bakışlarındaki kudreti, sözcüklerindeki sıhhati, şahsındaki enerjiyi, bilgisinin genişliğini ve örnek olmak hususundaki nüfuz ve tesirini belirler. O, cezp eder, ikna eder, itimat telkin eder ve bütün millet onun peşinde yürür.”
      Ve  Atatürk için diğer  söylenenlerden…

     “Arkadaşlar! Yüzyıllar pek nadir olarak dâhi yetiştirir. Şu talihsizliğimize bakın ki, o büyük dahiyi çağımızda Türk ulusu yetiştirdi. Mustafa Kemal’in dehasına karşı elden ne gelir?”
Loyd George
***
   “Yaradılışının birçok güzellikleri ve birçok büyüklükleri vardır. Fakat şüphe yok ki mükemmel bir insan, bütün güzelliklerden ve büyüklüklerden yüksektir. Buna gönülden iman etmek için, Büyük Atatürk’ün huzurunda bir an bulunmak kafi geliyor.”
İbrahim Alâettin Gövsa
***
   “Atatürk, pozitif düşüncenin, çağdaş medeniyetin, insan haklarının, demokrasinin, sosyal hukuk devletinin daima savunucusu, özgürlüğe susamış milletlerin önderi ve emperyalizmin, insan haklarını çiğneyenlerin
Amansız düşmanı olmuştur.”
Fethi Bolayır
***
   “Atatürk, özellikle bulunduğu toplumda kötümserlik duygularını derhal yıkayan ve memlekette çalışmak için, güçlü, ileri ve mutlu olmak için gereken neşe ve kudreti derhal çevresine aşılayan bir varlıktır.”
İsmet İnönü
***
     “Bu kudretli adamın umudu kuvvetle değil, zekâda ve haktaydı.”
Nurullah Ataç
***
     “Üzülmeyin O’nu görmedik diye!
      Geçici fanilerdik ki yalnız dünya gözü ile görülürler. O bir fani değildir; hayatında ve ölümünde, uzağında ve yakınında, her zaman O’nu görecek, ebediyete kadar daima O’nu duyacaksınız.”
Nurettin Artam
***
     “Dünya sahnesinden tarihin en dikkatli, çekici adamlarından biri geçti.”
Chicago Tribune
***
     “O büyük insan yalnız Türkiye için değil, bütün doğu milletleri için de en büyük önderdi.”
Emanullah HAN
Afgan Kralı
***
      “Atatürk, arkasında geleceğinden korkmayan kuvvetli bir millî devlet bırakmıştır.”
Çekoslavak, Bohemia Gazetesi
***
       “Devrin en centilmen, sözüne en inanılır, dostluğuna en güvenilir, devlet adamı Atatürk’tür.
İngiliz Basını
***
       “Atatürk’ü bütün hakikatiyle aramak, anlamak ve anlatmak Türk münevverinin baş vazifesidir.”
Hasan Ali Yücel

ferda balkaya çetin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...