Sayfalar

15 Temmuz 2011 Cuma

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ BİLSEM -1

                                

            Bir okul düşünün…
            Önceleri,
            Dumlupınar  İlkokulu  olarak yıllarca Kırıkkale’ ye hizmet veriyor.
            Bünyesine eklenen bir bina ile adı değiştirilerek Malazgirt İlk Öğretim Okulu oluyor.
            Sonrasında İl Eğitim Hizmetleri binası iken, Türkiye genelinde bakanlıkça
         kapatılma kararı alınıyor.
            İşte,
            Binanın çehresini tamamen değiştiren, yeniden yapılandıran, farklı ve önemli
         bir konuma getiren süreç böylece başlıyor.
            Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Zengin’ in girişimleri ile , her türlü tadilat
         ve onarım giderleri İl Özel İdaresi tarafından karşılanarak,
            Sayısı ülkemizde şu an 43 olan BİLSEM,
            İlimizde,  36 . sı olarak 09. 06. 2006    tarihinde   hizmete açılıyor.
            Nedir  BİLSEM ?  
              “ Okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim çağındaki üstün veya özel yetenekli öğrencilerin
         bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını, kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde
         kullanmalarını sağlamak için öğrencileri yaşıtlarından ayırmadan örgün eğitimleri dışında
         kalan zamanlarında, ilgi yetenek ve istekleri doğrultusunda eğitim veren bağımsız özel
         eğitim kurumu.”
             Üstün veya özel yetenekli olduğu belirlenmiş öğrencilerin,
           “Bilimsel düşünen, davranışlarla estetik değerleri birleştiren, üretken, problem çözen
          bireyler olarak yetişmelerini sağlamayı”  amaçlıyor.
             BİLSEM’ e alınacak öğretmen ve öğrencilerin seçimi titizlikle yapılıyor ve bazı
          değerlendirmelerden  sonra belirlenen kriterler doğrultusunda okula alınıyor.              
              *    *    *
              Okula ziyaretimi çabuklaştıran,
             Değerli aile dostumuz Bekir Demirdöğen’ in “BİLSEM” in yöneticisi olarak orada bulunmasıydı.
              Öğretmen, idareci kimliği ile Kırıkkale’ mizde tanınan ve saygın bir yeri olan Bekir Bey’ in,
              İstek ve azmini, liderliğini, yaratıcılığını, başarısını, ince zevkini, insancıllığını okulun
           bütününde hissetmek mümkün.
               Bekir Bey,
               Okulun tadilat aşamasında, iç dizaynının düzenlenmesinde, okul için yapılacak her türlü
            etkinlik ve çalışmada  tüm kadronun  canla başla çalıştığının altını çizerken, fedakar ve
            özverili öğretmenlerle çalışmanın başarı ve kaliteyi  yükselttiğini de önemle vurguluyor.
               Okulun adı neden tek başına  Bilim Ve Sanat Merkezi değil?
               Öncesinde Bilim ve Sanat Merkezi olarak açılan okulumuzun, tüm onarım ve iç donatım
            giderleri İl Özel İdaresi tarafından karşılanmıştır. Bu yüzden  Valilik onayı ile okulumuzun
            adı; İl Özel İdaresi Bilim ve Sanat Merkezi olmuştur.  
                Okulunuza giriş sınavla. Okulunuza öğrenci seçme süreci hakkında bilgi
            verir misiniz?
                Okulumuza öğrenci seçme süreci iki aşamada oluşmakta. İlk olarak ilk öğretim okullarından    
            aday gösterilen öğrenciler Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün hazırladığı
            grup tarama sınavından geçirilmekte daha sonra belli bir başarı gösteren öğrenciler
            bireysel inceleme sürecine alınarak merkezimize kayıt hakkını kazanmaktadır.
                 Geçen yıla oranla sınava başvuru sayısında belirgin bir artış var mı?
                 Oldukça. İlk açıldığımızda başvuru sayısı 400, kapasitemiz 30, sınavlarda
             başarı gösteren öğrenci sayısı 13 idi.
                 Bu yıl 1200’ ün üzerinde. Kapasitemiz 50. Ancak sınavlarda  kaç öğrenci başarılı
             olur onu bilemem tabi.
                 BİLSEM’ e girmek o kadar kolay değil yani.
                 Doğru. Çünkü merkezimiz üstün ve özel yetenekli öğrencilere hitap ediyor.             
               “Eğitim ciddi bir iş; bilmekten, yapmaktan öte gönül verme işi ve biz bu işe gönül verenleriz.
             Merkezimizin seçkin kadrosuyla , çalışmalarımızın her aşamasında Atatürkçü, çağdaş
             anlayışımızla; kendine güvenen, disiplinli, mutlu; bilgiye ulaşmayı bilen aynı zamanda
             bilgiyi üretebilen gençler yetiştirmeyi hedefliyoruz.
                 İl Özel İdaresi Bilim Sanat Merkezi olarak bunun zor bir o kadar da anlamlı olduğunun
             farkında olarak seçkin kadromuzla çıktık yola. İnancımızın ve donanımızın bizi hedefe
             ulaştıracağı bu yolda, çocuklarımızın gözlerindeki parıltıları görebilmek, hissedebilmek
             ise en büyük ödülümüz.”  
                 Bilim Sanat Merkezleri ile merak edilen çok şey var.
                 Kırıkkale İl Özel İdaresi Bilim Sanat Merkezi için söylenecek şey de bir o kadar çok.
                 Farklı çalışmaları ve farklı yaklaşımlarıyla Kırıkkale’mizin can damarı olacak BİLSEM
             hayatımızda.
                  Ve izlemimlerimle yazılarımda… 
ferda balkaya çetin
14. 03. 2008/ il Gazetesi            
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...